Intensief Groendak

Geen Grenzen Meer!

Intensief Groendak

Intensieve groendaken zijn bedoeld om na te bootsen wat typisch is op grondniveau in het natuurlijke landschap en in groene ruimten zoals parken of gecultiveerde tuinen.

Intensieve groendaken omvatten extensieve landschapsaanleg en zijn geschikt voor zeer zichtbare of voor het publiek toegankelijke daken, en worden gewoonlijk "daktuinen" genoemd. U kunt kiezen uit inheemse struiken, grassen en kruiden en hogere vaste planten.

Het is belangrijk te bedenken dat de onderhoudsbelasting gelijk is aan de onderhoudsbelasting van een tuin en dus afhankelijk is van de gekozen soorten beplanting.

Alle systemen met een substraatlaag van 35 cm of meer kunnen worden beschouwd als intensieve daken (daktuin, moestuindaken, begaanbare daken, dakparken, ...).

Biodiversiteit:

Intensief Groendak

Onderhoud:

Intensief Groendak

Technische Gegevens

Gewicht*

+/- 375kg/m2 > …

Gewicht*

+/- 1,5 kN/m2 > ...

Hoogte

+/- 35cm > …

Helling

0 - 5° (0 - 9%)

Type van vegetatie

Afhankelijk van de technische lagen en het substraat.

Waterretentie

60 - 95 %

Piekafstroomcoëfficiënt**

Cr = 0,2 - 0,4

Waterberging

40l/m² > …

Afvoerdebiet***

112-168 l/s x ha

// Alle gegevens zijn gebaseerd op informatie die door onze leveranciers is verstrekt, maar wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie.
*Project en productspecifiek, vraag altijd een nauwkeurige gewichtsberekening!
**Berekend voor een helling van 0 tot 2% volgens het FLL-protocol.
*** Berekening uitgevoerd op een dak met een helling tussen 0 en 2% volgens het FLL-protocol (constante neerslagsequentie van 15 minuten duur r(15) = 300 l/s x ha).