Circuleerbaar Groendak

Combinatie Van Verkeer En Groendak

Circuleerbaar Groendak

En ja, het is mogelijk om een dak dat gebruikt wordt als parkeerplaats, weg of andere te combineren met onze dakbegroening systemen! 

Biodiversiteit:

Circuleerbaar Groendak

Onderhoud:

Circuleerbaar Groendak

Technische Gegevens

Gewicht*

+/- 650kg/m2 > …

Gewicht*

+/- 6,5 kN/m2 > …

Hoogte

+/- 28cm > …

Helling

1° - 5° (1 - 9%)

Type van vegetatie

Sedums, Kruiden, Grassen

Waterretentie

40 - 50%

Piekafstroomcoëfficiënt**

Cr = 0,6 - 0,7

Waterberging

ca. 30 l/m²

// Alle gegevens zijn gebaseerd op informatie die door onze leveranciers is verstrekt, maar wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie.
*Project en productspecifiek, vraag altijd een nauwkeurige gewichtsberekening!
**Berekend voor een helling van 0 tot 2% volgens het FLL-protocol.