Premies en Subsidies Voor Groendaken

Premies of subsidies voor groendaken

Afhankelijk van uw gemeente en/of regio kunt u in aanmerking komen voor financiële steun, meestal berekend per m2 en gemaximeerd op een bedrag of % van het projectbedrag. Sommige gemeenten (zoals de stad Brussel) bieden momenteel extra bonussen als het groendak zichtbaar is vanuit ten minste 5 gebouwen.

Als u ons de uitvoering van een dakbegroeningsproject toevertrouwt, kunnen wij u helpen bij het zoeken naar mogelijke subsidies of premies. Wij hebben ervaring met het samenwerken met de stedenbouwkundige diensten van gemeenten.

Biotik zal u daarbij helpen.