Semi-Intensief Groendak

Een Grote Stimulans Voor De Biodiversiteit

Semi-Intensief Groendak

Onze semi-intensieve groendaksystemen omvatten een rijker en dieper substraat en een ander drainageoplossing dan extensieve daken, waardoor een breder gamma van complexe plantenmengsels kan worden gebruikt.

Semi-intensieve groendaken worden meestal gebruikt op goed zichtbare plaatsen om de esthetiek te verbeteren met kleine struiken, kruidachtige planten en grassen. Zij vergen meer onderhoud dan extensieve daken, vanwege de gebruikte vegetatie en substraten.

Biodiversiteit:

Semi-Intensief Groendak

Onderhoud:

Semi-Intensief Groendak

Technische Gegevens

Gewicht*

+/- 110kg/m2 > 450kg/m2

Gewicht*

+/- 1,1 kN/m2 > 4,5kN/m2

Hoogte

+/- 15cm > 35cm

Helling

0 - 5° (0 - 9%)

Type van vegetatie

Sedums, Kruiden, Grassen, Aromaten

Waterretentie

60 - 70 %

Piekafstroomcoëfficiënt**

Cr = 0,42 - 0,27

Waterberging

env. 90 - 220 l/m²

Afvoerdebiet***

112-168 l/s x ha

// Alle gegevens zijn gebaseerd op informatie die door onze leveranciers is verstrekt, maar wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie.
*Project en productspecifiek, vraag altijd een nauwkeurige gewichtsberekening!
**Berekend voor een helling van 0 tot 2% volgens het FLL-protocol.
*** Berekening uitgevoerd op een dak met een helling tussen 0 en 2% volgens het FLL-protocol (constante neerslagsequentie van 15 minuten duur r(15) = 300 l/s x ha).